Privatni Online časovi matematike za učenike srednje škole

Online časovi matematike za učenike srednje škole

Časovi za gimnazije i srednje stručne škole se odvijaju prema nastavnom planu i programu uz korišćenje odgovarajućih udžbenika i zbirki.

Neke od oblasti koje obrađujemo: stepenovanje, korenovanje, linearne algebarske jednačine, kvadratna funkcija i kvadratne jednačine, proporcionalnost, polinomi, kompleksni brojevi, geometrija, planimetrija, stereometrija, analitička geometrija, nizovi, ispitivanje toka funkcije, izvodi, integrali, limesi i mnoge druge...

  • Specijalni kurs- priprema maturanata za prijemni ispit iz matematike
  • Priprema se odvija prema aktuelnim zbirkama za pripremu ispita za određeni prijemni ispit

     

    ZOOM platforma

    Zoom platforma je platforma koja je pogodna za držanje privatnih časova jer podržava format pod nazivom „meeting“, tj. sastanak. Za ulaz na odredjeni meeting potrebni su vam ID i šifra koje dobijate pre svakog časa i uz ta dva podatka pristupate času. Praćenje nastave preko Zoom platforme je veoma pregledno i jednostavno i svi materijali su dostupni odmah nakon časa. Zoom platformu mozete instalirati na mobilni telefon, tablet ili racunar.