Online časovi matematike za visoke škole i fakultete

Online časovi matematike za visoke škole i fakultete

Časovi za visoke škole i fakultete odvijaju se prema traženom obimu gradiva uz odgovarajuće materijale, zbirke i ispitne rokove. Časovi mogu da se održavaju individualno ili grupno (u tom slučaju grupu pravite sami).

Neke od oblasti koje obrađujemo: algebarske strukture, matrice, determinante, sistemi jednačina, vektori, funkcije, limesi, izvodi, integrali (neodređeni, određeni, primena određenog integrala), diferencijalne jednačine, funkcije više promenljivih i druge...

 

ZOOM platforma

Zoom platforma je platforma koja je pogodna za držanje privatnih časova jer podržava format pod nazivom „meeting“, tj. sastanak. Za ulaz na odredjeni meeting potrebni su vam ID i šifra koje dobijate pre svakog časa i uz ta dva podatka pristupate času. Praćenje nastave preko Zoom platforme je veoma pregledno i jednostavno i svi materijali su dostupni odmah nakon časa. Zoom platformu mozete instalirati na mobilni telefon, tablet ili racunar.